REGIONAL ENVIRONMENTAL PROGRAMS: SOME PROBLEMS OF IMPLEMENTATION EFFICIENCY (ON THE EXAMPLE OF THE KHABAROVSK TERRITORY)

Z.G. Mirzekhanova

Аннотация


On the example of the Khabarovsk Territory, the author gives a brief analysis of some reasons that make it difficult to perform the tasks indicated in the regional environmental program. 


Ключевые слова


environmental program; strategic planning; results; reasons

Литература


Aganbegyan A.G. Development of the Far East: A National Program in the Context of National Projects. Prostranstvennaya ekonomika, 2019, vol. 15, no. 3, pp. 165–187. DOI: 10.14530/se.2019.3.165-187. (In Russ.).

Analiz vypolneniya zadach gosudarstvennoi politiki v oblasti ekologicheskogo razvitiya i sootvetstvuyushchikh Poruchenii Prezidenta Rossiiskoi Federatsii (Analysis of the implementation of the tasks of the state policy in the field of environmental development and the corresponding Instructions of the President of the Russian Federation). Moscow: World Wildlife Fund (WWF), 2016. 54 p. (In Russ.).

Gosudarstvennaya programma Khabarovskogo kraya »Innovatsionnoe razvitie i modernizatsiya ekonomiki Khabarovskogo kraya» (utv. postanovleniem Pravitel’stva Khabarovskogo kraya ot 26 iyunya 2012 g. № 212. Available at: https://base.garant.ru›25698594/ (accessed: 02.02.2019). (In Russ.).

Minakir P.A. «Program» Economy: the Far East. Prostranstvennaya ekonomika, 2019, vol. 15, no. 2, pp. 7–16. DOI: 10.14530/se.2019.2.007-016. (In Russ.).

Mirzekhanova Z.G. Regional Environmental Policy: Content and Indicators of Several Directions Implementation. Vestnik DVO RAN, 2014, no. 3 (175), pp.77–85. (In Russ.).

Strategic planning in the Russian Federation. Federal Law of June 28, 2014 no. 172-FZ, in Prezident Rossii (President of Russia). Available at: www.kremlin.ru/acts/bank/38630 (accessed: 20.02.2019). (in Russ.).

Postanovlenie Pravitel’stva RF ot 15.04.2014 № 308 (red. ot 31.08.2018) «Ob utverzhdenii gosudarstvennoi programmy Rossiiskoi Federatsii «Sotsial’no-ekonomicheskoe razvitie Dal’nego Vostoka i Baikal’skogo regiona», Strategiya sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya Dal’nego Vostoka i Baikal’skogo regiona na period do 2025 goda. Utverzhdena rasporyazheniem Pravitel’stva Rossiiskoi Federatsii ot 28 dekabrya 2009 g. № 2094-r. Available at: https://www.dfo.gov.ru/index.php?id=80 (accessed: 02.02.2019). (In Russ.).

Potravny I.M., Yashalova N.N., Gassiy V.V., Chavez F.K.Y. The Project Approach for Managing the Environmentally Oriented Development of the Regional Economy. Ekonomika regiona, 2019, vol. 15, no. 3, pp. 806–821. DOI: 10.17059/2019-3-14. (in Russ.).

Strategiya ekologicheskoi bezopasnosti Khabarovskogo kraya na period do 2020 goda. Rasporyazhenie Pravitel’stva Khabarovskogo kraya ot 11 dekabrya 2010 g. № 758-rp; Gosudarstvennaya programma Khabarovskogo kraya «Okhrana okruzhayushchei sredy i obespechenie ekologicheskoi bezopasnosti v Khabarovskom krae» (s izmeneniyami na 30 dekabrya 2016 goda). Available at: https://minfin.khabkrai.ru/.../Охрана%20окружающей%20среды%20и%20обеспече (accessed: 02.02.2019). (In Russ.).

Cherentsova A.A., Gladun I.V. On the implementation of some targets of the environmental development strategy of the Khabarovsk Territory, in Prirodnye resursy i ekologiya Dal’nevostochnogo regiona: materialy II mezhdunar. nauch.-prakt. foruma (Natural resources and ecology of the Far Eastern region). Khabarovsk: PNU, 2017, no. 2, pp. 134–138. (in Russ.).


Ссылки

  • Ссылки не определены.